HOLOPROSENCEFALIA


Maksymilian urodził się z ciężką wadą rozwojową mózgu zwaną Holoprosencefalia. Polega ona na niedokonanym podziale przodomózgowia-brak ciała modzelowatego które łączy obydwie półkule mózgu. Chorobie tej towarzyszy małogłowie oraz epilepsja. W wieku 20 miesięcy stwierdzono u Maksia cztero kończynowe porażenie mózgowe.


Dużym problemem synka jest wzmożone napięcie mięśniowe, które uniemożliwia mu przybranie prawidłowej postawy. Przez co Maksio w wieku 20 miesięcy nie siedzi, nie raczkuje nie stoi. Chcemy za wszelką cenę pomóc mu w osiągnięciu tych - jak prostych i oczywistych dla nas funkcji życiowych i po prostu żyć.Kochany synku będziemy o ciebie walczyć.